يکشنبه ، 26 آذر 1396
 
  استقبال مردم از نمایشگاه صنایع دستی بیش از انتظار بود
استقبال صورت گرفته مردم از نمایشگاه بیست و چهارم صنایع دستی در تهران بیش از انتظار مسئولان بوده است که این موضوع نشان می دهد، علاقه مندی وظرفیت های بسیاری در این بخش در کشور وجود دارد که می بایست به آن توجه شود. ...