سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
منوي امور پايگاهها
شرح وظايف

 

1-            تشكيل شوراي امور پايگاه‌ها و اداره دبيرخانه آن. (این شورا حد اقل 4 بار در سال در ماه پایانی هر فصل تشکیل جلسه می‌دهد)

2-      اخذ برنامه سالانه پایگاه‌ها، و پی گیری جهت تصويب مطابق روند مشروحه در بند 8،8,9 نظام‌نامه. (این برنامه در جلسه سالانه پایگاه که در بهمن يا اسفند ماه هر سال و با حضور نمایندگان معاونت‌ها تشکیل می‌شود بررسی و تصویب می‌گردد)

3-            پی‌گیری اجرای مصوبات شورای امور پایگاه‌ها.

4-            كنترل و نظارت كلان بر فعاليت‌هاي پژوهشي و اجرايي پايگاه‌ها.

5-            ايجاد هماهنگي و پشتيباني از پايگاه‌هاي سراسر كشور.

6-            پي‌گيري تخصيص اعتبارات ملي، استاني و ساير در آمدها براساس برنامه‌هاي مصوب پایگاه‌ها.

7-            فراهم‌‌ نمودن زمينه‌‌هاي لازم براي ارتباط هرچه بيشتر پايگاه‌ها با مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي.

8-            نظارت بر امور عمومي پايگاه‌ها و ملزم كردن آنها به رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي توسط معاونت‌هاي تخصصي.

9-      گزارش‌گيري از پايگاه‌ها، جمع‌بندي و ارائه آن به رييس سازمان و معاونت‌هاي ذيربط به‌صورت دوره‌اي، هر شش ماه یک بار در شهریور و اسفند ماه هر سال.

10-          انجام هماهنگي با رياست سازمان، معاونت‌هاي تخصصي و مديران استاني براي رفع موانع و مشكلات پيش روي پايگاه‌ها.

11-          برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و همايش‌هاي علمي.

12-          برگزاری همایش سالانه پایگاه ها (حد اقل یک بار در سال) جهت ارایه آخرین دستاوردهای پایگاه‌ها.

13-          فراهم نمودن كمك‌هاي فني، مالي و كارشناسي به پايگا‌ه‌ها.

14-     انجام بررسی های اولیه بر اساس پیشنهادات یا ضروریات جهت  تاسیس پایگاه استانی جدید و ارایه آنها جهت تصویب به شورای امور پایگاه ها

15-          انجام بررسی های اولیه در خصوص پیشنهاد تبدیل پایگاه استانی به پایگاه ملی و ارایه آنها جهت تصویب به شورای امور پایگاه ها.

16- انجام بررسی های اولیه در خصوص تعیین اولویت ارسال پرونده پایگا‌ه‌ها جهت ثبت در فهرست آثار جهانی و اعلام به معاونت میراث فرهنگی و همکاری لازم برای تهيه پرونده ثبت جهاني پایگاه های واجد شرایط.

17-  معرفي پايگاه‌ها در سطوح بين‌المللي.

18- ايجاد ارتباط مستمر بين پايگاه‌ها جهت انتقال تجربیات.

19-   تهيه و تدوين روش‌هاي استاندارد جهت ارزيابي فعاليت‌هاي پايگاه‌ها.

20-        تجهيز پايگاه‌ها در زمينه‌ هاي اداري، فني و اجرايي براي انجام بهتر فعاليت‌هاي مورد انتظار آن‌ها.

21-  تعیین میزان حق‌الجلسه اعضای هيأت‌هاي راهبردي ،نحوه پرداخت و  پیگیری دریافت اعتبارات لازم جهت پرداخت حق‌الجلسات اعضای هیات و پرداخت آن مطابق گزارشات مدیر پایگاه.

22-          ايجاد هماهنگي در اجراي فعاليت پايگاه‌ها براساس برنامه ‌هاي جامع مديريتي مصوب شده.