سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
منوي امور پايگاهها
اهداف و راهبردها

 

اهداف پایگاه‌ها

     اصلی‌ترین هدف پایگاه‌ها، تحقق اهداف، وظایف و مسئولیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فرهنگی ـ جغرافیایی آثار منحصر به فرد ملی یا جهانی می باشد.

اهداف اختصاصی هریک از پایگاه‌ها باتوجه به ارزش‌ها و توانمندی‌ها، نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های موجود در هر حوزه، همچنین شرایط و نیازهای محل در قالب برنامه جامع مدیریت پایگاه که تهیه و تصویب آن مطابق نظام نامه برای همه پایگاه‌ها الزامی است، تدوین و ارایه خواهد شد.

اهداف بلند مدت مجموعه پايگاه‌ها

1-       حفاظت از پایگاه های میراث جهانی منطبق با معیارهای اسناد بالادستی و با هدف ارتقاء سطح آنها بر مبنای حوزه های اصلی فعالیت آنها (پژوهش، حفاظت و مرمت، مستندسازی، گردشگری، صنایع دستی، فرهنگی و آموزشی)

2-         همسان سازی کیفی پایگاه های ثبت جهانی (علمی ـ پژوهشی، اجرایی ـ عملیاتی ، منظری، ساختار اداری، تجهیزات، مبلمان و گردشگری)

3-        ایجاد فرصت‌هایی جهت پژوهش، معرفی و احیاء هویت و فرهنگ ایرانی و اسلامی برای اندیشمندان داخلی و خارجی.

4-        تعامل با مراکز علمی، فرهنگی و تخصصی در سطح بین المللی که بتواند فضای مناسبی جهت گذراندن دوره‌های تخصصی و مطالعات کاربردی را فراهم آورده و یا فرصت‌های مطالعاتی در زمینه موضوعات مختلف حوزه پایگاه‌ها را در مراکز علمی و فرهنگی فراهم آورد.

5-         دستیابی به استانداردهای مناسب علمی و پژوهشی جهت الگوسازی در زمینه صیانت و حفاظت از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معرفی و آموزش نیروی انسانی، در حوزه میراث فرهنگی و سایر ارگان ها و مجامع مرتبط با آن. 

6-        ایجاد جایگاهی جهت حضور و مشارکت مردمی در احیاء ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی در جوامع محلی.

اهداف میان مدت مجموعه پايگاه‌ها

1-          ایجاد ساختاری پویا و کارآمد برای مدیریت پروژه‌ها و موضوعات شاخص میراث فرهنگی ایران.

2- ایجاد ساختار هرمی و تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی شامل شورای امور پایگاه ها، کمیته‌های تخصصی، هیات‌های راهبردی و ... برای مدیریت بهینه منابع انسانی و توان کارشناسی و علمی موجود کشور در راستای تحقق اهداف تعریف شده.

3- شناسایی و ثبت آثار و مصادیق شناخته و ناشناخته میراث فرهنگی مادی و معنوی واقع در حوزه هر یک از پایگاه‌ها.

4-  برنامه‌ریزی جامع‌نگر در مورد موضوعات پژوهشی، مدیریت و انجام پژوهش‌های مستمر در خصوص مكان یا موضوع ويژه تاريخي، فرهنگي و طبيعي واقع در حوزه هر یک از پایگاه‌ها در راستای تحقق اهداف کلان مجموعه پایگاه‌ها.

5- حفاظت، مرمت و احیاء میراث فرهنگیِ مادی، معنوی یا طبیعی واقع در محدوده جغرافیایی یا موضوعی پایگاه مطابق ضوابط بین المللی، همچنین ضوابطی که از سوی سازمان ارایه شده یا خواهد شد، متناسب با شرایط و نیازهای محل.

6-   ایجاد و اداره دایمی امکانات و خدمات گردشگری و معرفی برای پایگاه و آثار واقع در محدوده آن، مطابق ضوابط بین المللی، همچنین ضوابطی که از سوی سازمان ارایه شده یا خواهد شد، متناسب با شرایط و نیازهای محل.

7- تقویت ارتباط بین رشته‌های مختلف میراث فرهنگی در  پژوهش، حفاظت، مرمت، معرفی، صنايع‌دستي، گردشگری و ... در خصوص موضوعات واقع در محدوده پایگاه.

8-    ايجاد سهولت و سرعت در امور اداري، فني و پژوهشي مرتبط در يك مكان ويژه تاريخي، فرهنگي و طبيعي و پرهيز از ضوابط دست و پاگير اداري.

9-          تسهيل در استفاده از نيروهاي تخصصي برجسته و انجام فعاليت‌هاي علمي در مكان ويژه تاريخي، فرهنگي و طبيعي.

10-        ايجاد و تداوم آموزش در حين اجراء.

11-    ايجاد و تقويت ارتباطات اداري و محلي با كليه دستگاه‌ها ونهادهاي محلي و مردمي جهت حمايت از مكان ويژه تاريخي، فرهنگي و طبيعي و مشاركت دادن تمامي مسؤولين محلي ومتخصصين ذيربط.

 

اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هر یک از پايگاه‌ها

1- اهداف اختصاصی هر یک از پایگاه‌ها با توجه به ارزش‌ها و توانمندی‌ها، نقاط قوت، نقاط ضعف و تهدیدهای خاص موجود در حوزه هر پایگاه، همچنین شرایط و نیازهای محل در قالب برنامه جامع مدیریت پایگاه که تهیه و تصویب آن مطابق ضوابط این نظام نامه برای همه پایگاه‌ها الزامی است، تدوین و ارایه خواهد شد.