چهارشنبه ، 04 مهر 1397
 
منوي امور پايگاهها
معرفي بالاترين مقام مسئول

         فرهاد عزيزي زلاني                   

 

معرفی

 

ليسانس مرمت و احياء بناهاي تاريخي – مرکز آموزش عالي ميراث    فرهنگي کشور 1383

کارشناسي ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی - پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران 1386

وضعیت شغلی

کارمند رسمی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

عضو هیات علمی مدعو دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

سوابق پژوهشی

·         طرح مرمت و باسازي طاق ساساني شيرين و فرهاد (ايلام)، کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام، 1381

طرح مرمت و ساماندهي بقعه مهدي صالح دره شهر (ايلام)، کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام، 1382

طرح مرمت و ساماندهي بقعه پير محمد آبدانان (ايلام)، کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام، 1383

طرح مرمت و بازسازي دروازه شمالي مجموعه فرهنگي – تاريخي تخت سليمان، کارفرما : پايگاه جهانی تخت سليمان 1384

طرح بهسازي و ساماندهي محله جماران،1385

سوابق آموزشی

·         مدرس دروس ؛ کاربرد کامپیوتر در معماری(Auto cad) ، معماري اسلامي، طراحي مرمت در دانشكده هنر و معماري دانشگاه كاشان 1386-1385

مدرس دروس طراحی در بافت های تاریخی، شناخت سازه های سنتی در دانشکده معماری دانشگاه بین المللی قزوین 1387

مدرس دروس شناخت مواد و مصالح، کاربرد کامپیوتر در معماری(Auto cad)، ترسیم نقشه های مقدماتی، آشنایی با گردشگری در دانشگاه علمی-کاربردی شهرداری تهران 1387

·         مدرس درس كارآموزي 2(كارگاه 2) در دانشکده معماری دانشگاه بین المللی قزوین 1388 تا 1392

·         تدریس در موسسه آموزشی یادگار(آموزشگاه کنکور کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و نظام مهندسی) 1385 تاکنون

همکار و عضو هيئت راهبردي پايگاه ميراث فرهنگي وگردشگري دره شهر ايلام از سال 1383 تا سال 1386

عضو هیئت راهبردی پایگاههای جهانی تخت سلیمان، میدان امام، باغ های ایرانی و تخت جمشید از آغاز سال 1393 تا کنون

 

سوابق و مسئولیت های اجرایی-مدیریتی

·         ناظر کارگاه مرمت طاق ساسانی شيرين و فرهاد 1381

·          

مسئول و ناظر کارگاه اجرای طرح مرمت و بازسازی دروازه شمالی مجموعه فرهنگیتاریخی تخت سلیمان 1384 -1383

 

 

كارشناس ستادی ارزيابي و نظارت معاونت اجرايي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 1385 

 

·         كارشناس ستادی مديريت امور پايگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1387-1386 :

(بررسی، نظارت و ارزیابی گزارشات فعالیت، طرح های مرمت و حفاظت آثار و بناهای تاریخی واصله به مدیریت امور پایگاه ها، عضو کمیته کارشناسی تاسیس پایگاه های جدید، شرکت در جلسات هیات راهبردی پایگاه ها و سایر جلسات فنی به منظور بررسی و تصویب طرح های حفاظتی و عمرانی و دیگر برنامه های پایگاه ها،  انجام بازدیدهای متعدد از پایگاه های میراث فرهنگی و گردشگری در سراسر کشور به منظور نظارت بر عملیات مرمتی- عمرانی و فعالیت های پژوهشی پایگاه ها   و.....)

 

·         کارشناس مسول برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دفتر فنی مديريت امور پايگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1389-1388

ناظر پروژه میراث جهانی تخت سلیمان

ناظر پروژه میراث جهانی ارگ بم

·         ناظر پروژه میراث جهانی سلطانیه

ناظر پایگاههای استانی: زیویه، پل های تاریخی لرستان، الموت، دره شهر، روستای تاریخی ماسوله، محور ساسانی کرمانشاه- قصرشیرین، شهر تاریخی کرمان، حسنلو، شهر تاریخی لار، روستای تاریخی اشتبین و ...

·         مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان1388 تا 1391

معاون دفتر امور پایگاهها از 1390 تا 1392

 

سرپرست دفتر امور پایگاههای جهانی  1392

 

مدیر کل دفتر پایگاههای جهانی از مهرماه 1392 تاکنون