سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
منوي امور پايگاهها
آيين نامه ها .قوانين . تشكيلات

مستندات قانوني

 

بند «د» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

عین متن بند د ماده 114:

« ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین مرتبط با موضوع میراث فرهنگی»