سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
منوي امور پايگاهها
معرفي دفتر

 

دفتر امور پایگاه‌ها
     دفتری متشکل از کارشناسان حوزه‌های فنی و اداری است که نظارت بر پایگاه‌های جهانی و ملی را برعهده داشته و زیرنظر حوزه ریاست در گذشته و در حال حاضر حوزه معاونت میراث فرهنگی فعالیت می‌نماید. ساختار تشکیلاتی آن به شرح زیر است:
1- ریاست سازمان (معاونت میراث فرهنگی)
2- شورای سیاست‌گذاری (رکن سیاست‌گذار)
3– مدیر امور پایگاه‌ها (مجری مصوبات شورا و هماهنگ کننده امور پایگاه‌ها)
4– هیأت راهبردی امور پایگاه‌ها (ناظر در موضوعات علمی و تخصصی)
5– مدیر پایگاه (مجری مصوبات امور پایگاه‌ها).
 
وظایف دفتر
دفتر امور پایگاه ها موظف است تمامی امور مربوط به برنامه ریزی، بازدیدهای نظارتی، بررسی گزارش های فصلی و سالانه، برگزاری جلسات نظارتی از قبیل شوراها و کمیته های فنی و سیاستگذاری در خصوص مسائل پژوهشی، فنی و اجرایی پایگاه ها را به انجام رساند؛ همچنین در جهت ارتقاء کیفیت علمی و اجرایی اعضای ستادی دفتر پایگاه ها و نیز نیروهای متخصص مستقر در هر یک از پایگاه های جهانی، منطبق با معیارها، ضوابط و استانداردهای تعیین شده از سوی یونسکو، فعالیت هایی از قبیل برگزاری همایش، کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی و ایجاد ارتباطات درون سازمانی، برون سازمانی و همچنین بین المللی را طراحی، برنامه ریزی و اجرا نماید.
 
ساختار دفتر امور پایگاه ها
1. مدير کل دفتر امور پایگا ها
 2. معاون دفتر
3. حوزه فني : نظارت بر نحوه عملکرد پژوهشی ـ اجرایی پایگاه های جهانی و ملی، بررسی طرح ها و برنامه های پایگاه منطبق با پلان مدیریت آن، بازدیدهای دوره ای و ارائه گزارش به هیأت راهبردی و شوراهای فنی مربوطه
4. حوزه نظارت و ارزیابی: بررسی گزارش های عملکرد، تطبیق برنامه های جاری، نظارت بر امور اداری و عملکرد جاری پایگاه های جهانی، جمع آوری و تدوین برنامه ها، گزارشات، دستورالعمل ها، فهرست ها و اطلاعات آماری و مواردی از این دست.
5. حوزه آموزش: برگزاری دوره های آموزشی داخلی و بین المللی جهت ارتقای کیفیت علمی ـ اجرایی پرسنل پایگاه ها و کارشناسان ستاد.
6. حوزه معرفی و انتشارات: نظارت و ارائه راهکار در خصوص فعالیت های مربوط به انتشارات، موزه، نمایشگاه و .... در پایگاه های جهانی، و انجام کلیه امور مربوط به انتشارات در حوزه ستاد
7. حوزه بین الملل: انجام کلیه مکاتبات بین المللی، همکاری با مرکز میراث جهانی یونسکو، ارائه گزارش های ادواری، تکمیل و به روز رسانی مدارک ثبت جهانی پایگاه ها (بیانیه ارزش های برجسته جهانی آثار S.O.U.V)