دوشنبه ، 01 مرداد 1397
 
 
توقف
منوي پايگاه تخت جمشيد
معرفي بالاترين مقام پایگاه تخت جمشيد

 

 

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید: مسعود رضایی منفرد 


سوابق پژوهشی :

1.     دانشجوی دکتری رشته مدیریت بحران دانشگاه اصفهان

2.     کارشناس ارشد عمران گرایش سازه از واحد علوم وتحقیقات فارس

3.       ارائه مقاله مدیریت بازدیددرتخت جمشیددرکشورسریلانکا

4.      ارائه مقاله وندالیسم درتخت جمشیددرهمایش وندالیسم

5.      ارائه مقاله بندامیردرتعامل بامدرنیته

6.       کتاب پارسه پاسارگاد ازنگاه مسافران اروپایی (تالیف: 1393)

7.     ارائه مقاله مدیریت بحران در تخت جمشید (ارائه در لندن و ترکیه)

8.      تدریس دردانشگاه آزاداسلامی مرودشت و سما (1391 تاکنون)

9.  تدریس دردانشگاه غیرانتفاعی آپادانا(1391 تاکنون)

10. تدریس دردانشگاه آزاداسلامی داریون(1391)

 11.  عضوایکوم(2012 تاکنون)

 

 

سوابق اجرایی:

1.     مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید (1393 تا کنون)

2.      مدیراداره میراث فرهنگی و گردشگری مرودشت (1381-1385)

3.   مدیرمحوطه میراث جهانی پاسارگاد (1384)

4.     مدیراجرایی محوطه میراث جهانی تخت جمشید (1388 تاکنون)

5.     معاون هماهنگی و پشتیبانی پایگاه میراث جهانی پارسه پاسارگاد(1385 تاکنون)

6.      عضوشورای راهبردی پایگاه میراث جهانی پارسه- پاسارگاد (1390 تاکنون)

7.     عضوکمیته مناقصات ومزایدات اداره کل میراث فرهنگی فارس(1388 تاکنون)

8.      دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو نظارت و پایه سه مجری (1388 تا کنون)

9.     مسئول اموراداری حفاظت اجتماعی دادگستری مرودشت(1390 تاکنون)