شنبه ، 11 بهمن 1393
 
  بازديد سفير مكزيك در ايران، از بناي جهاني تخت جمشيد
  به گزارش روابط عمومي پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد، صبح جمعه 93/7/25 سفير مكزيك در ايران، از مجموعه جهاني تخت جمشيد ديدن كرد. آقاي اوليسس كانچولا ضمن بازديد از كاخهاي تخت جمشيد، اين بناي جهاني را مكاني عظيم و تحسين...
  سوت قطار گردشگري اروپايي در مجموعه جهاني پارسه- پاسارگاد پيچيد
 نخستين قطار گردشگري اروپايي راهي مجموعه جهاني پارسه- پاسارگاد گرديد تا 60 گردشگر اروپايي را با جاذبه هاي تاريخي و گردشگري مهد تمدن ايران زمين آشنا سازد.  به گزارش روابط عمومي پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد...
(ادامه اخبار)
 
 
توقف