سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
  احیاء و بازسازی فاز چهارم ( فاز نهایی ) راه شاهی
احیاء و بازسازی فاز چهارم ( فاز نهایی ) راه شاهی توسط پایگاه ثبت جهانی میدان امام در دستور کار قرار گرفت و در تاریخ 1/5/93 عملیات اجرایی آن شروع شد. این پروژه تا پایان آبان ماه سال 1393 با مبلغی بالغ بر 880 میلیون ریال ب...