سه شنبه ، 23 مرداد 1397
 
 
توقف
منوي گنبد سلطانيه
معرفي گنبد سلطانيه

گنبد سلطانیه از پروژه بزرگ تا پایگاه میراث جهانی

 

در سال 1371 بنای گنبد سلطانیه از پروژه طرحی تحت عنوان « مرمت بناهای مستمر و اضطراری » خارج و در طرحی جدید تحت عنوان « خرید حریم و ساماندهی بناهای مهم تاریخی کشور» به یک پروژه سازمان میراث فرهنگی تبدیل شد. بر اساس مصوبات برنامه سوم توسعه و سیاست گذاری های جدید سازمان، گنبد سلطانیه در 1380 به پایگاه میراث فرهنگی تغییر نام داد. از این پس پایگاه قدم به مسیری گذاشت که جهانی شدنش را به دنبال داشت.

این پایگاه در راستای تحقق وظایف محوله از بدو تاسیس سعی بر این داشته فعالیت های خود را با اهداف عالیه سازمان تطبیق دهد و جهت هدفمند کردن برنامه های خود، فعالیت های پراکنده و تک بعدی سال های قبل را ساماندهی کند. از جمله ی اقدامات صورت گرفته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

پژوهش، مطالعه، کاوش، مستند سازی، حفاظت، مرمت و ساماندهی، برگزاری همایش های علمی و تخصصی و پژوهشی و ....

 

 

اقدامات موثر سازمان  موجب شد که در 24 تیر ماه سال 1384 گنبد سلطانیه به عنوان هفتمین اثر ایران به شماره ثبت 1188 در فهرست میراث جهانی ثبت گردد.