شنبه ، 28 مرداد 1396
 
 
توقف
منوي بم
معرفي بم
تاريخچه بم
نقشه جغرافيايي بم
تصاوير بم
لوح ثبتي بم
پلان مديريتي بم
معرفي اعضا بم
معرفي بالاترين مقام بم
تاریخچه بم

بم از اعماق تاریخی تا میراث جهانی

—         پیشینه زندگی در بم به شش تا هفت هزار سال قبل بر میگردد.

—         تداوم زندگی در بم در گرو 3 عنصر حیات بخش بوده است:

 1) قنات 2) رودهای فصلی 3) همجواری با شاهراههای ارتباطی

—         اوج رونق اقتصادی بم مربوط به قرون 3 تا 6  هجری قمری و دوره صفویه بوده است.

—         شاخصترین اثر تاریخی منطقه (ارگ بم) در گوشه شمال شرقی شهر جای گرفته است.

—          آثار زندگی پنج هزار ساله در محوطه ارگ شناسائی شده است.

—         کهنترین شواهد معماری ارگ حداقل به دوره هخامنشی بر ميگردد.

—         غالب آثار معماری موجود در داخل ارگ، متعلق به دوره اسلامی است.

—         ارگ بم تا میانه قرن 13 هجری قمری مسکونی بوده است.

—         ارتش تا سال 1309 هجری شمسی در ارگ استقرار داشته است.

—         در سال 1345 ارگ بم با شماره 519 در فهرست ميراث ملی به ثبت ميرسد.

—         در سال 1350 ارگ بم تحت حفاظت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی قرار ميگيرد.

—         از سال 1351 ارگ بم با تخصيص اعتبار ساليانه مورد تعمير قرار ميگيرد.

—         در سال 1372 ارگ بم به پايگاه ميراث فرهنگی تبديل ميگردد.

—         در تاريخ 5 دی ماه 1382 بم و ارگ با شکوه آن بر اثر زلزله ويران ميگردد.

—         در تاریخ 1 فروردین 1383 ((طرح مدیریت اضطراری بم)) به تصویب میرسد و خط مشی پایگاه برای حفاظت ترسیم میشود.

—         در تاريخ 17 تیر ماه 1383  بم و منظر فرهنگی آن در فهرست ميراث جهانی در خطر به ثبت میرسد.

—         در فروردین 1386 طرح جامع مدیریت بم و منظر فرهنگی آن تهیه میشود.

—         در اسفند 1388 طرح جامع مدیریت بم و منظر فرهنگی آن در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب میرسد.

—         در تیر ماه 1392 بم و منظر فرهنگی آن بواسطه عملکرد حفاظتی مناسب از فهرست میراث در خطر خارج میگردد.

 

گستره و سیطره حفاظت

   محدوده میراث جهانی بم با بیش از 23000 هکتار وسعت، وسیعترین محدوده میراث جهانی کشور است و طبق طرح جامع مدیریتی، حفاظت و پاسداری از آن در 5 سطح دنبال میشود:  

1) بستر طبیعی بم:

شامل: کوههای مشرف به شهر، رودها، دشتها، سفره های آب زیرزمینی و گسل بم/ بروات

2) طبیعت مصنوع بم:

شامل: قنوات، باغها، نخلستانها و مزارع

3) شهر تاریخی بم:

شامل: بازارهای سنتی، خانه باغها، کوچه باغها، دیوارهای چینه ای باغات، خانه های سنتی، محلات، میادین، معابر اصلی و فرعی، نهرهای آبیاری و درختان قدیمی

4) میراث معنوی مردمی بم:

شامل: آداب، رسوم، آئینها، سنتهای زندگی، باغداری سنتی، بازیهای محلی، مشاغل بومی و نحوه بهره برداری و توزیع  آب  قنوات

5) بناهای تاریخی و محوطه های باستانی بم:

شامل: 74 اثر در محدوده منظر فرهنگی و حدود 450 اثر در محدوده محور فرهنگی بم است