دوشنبه ، 01 مرداد 1397
 
 
توقف
منوي بم
معرفي بم
تاريخچه بم
نقشه جغرافيايي بم
تصاوير بم
لوح ثبتي بم
پلان مديريتي بم
معرفي اعضا بم
معرفي بالاترين مقام بم
معرفي بالاترين مقام بم

 


مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن:  افشین ابراهیمی

 

کارنامه تحصیلی، علمی، اجرائی

فارغ التحصیل مقطع لیسانس مرمت از دانشکده پردیس اصفهان در سال 1377 با رتبه اول

فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس مرمت از دانشگاه هنر اصفهان در سال 1380 با رتبه اول

دانشجوی دوره دکتری مرمت در دانشگاه هنر اصفهان

......................................................................................

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی (پژوهشکده حفاظت و مرمت)، سال 1384 تاکنون

مدیر گروه پژوهشی سیاستهای عمومی و امور نظارتی پژوهشکده حفاظت و مرمت، سال 1388 تاکنون

.......................................................................................

کارشناس و مسئول بخش مطالعه آثار خشتي و گلين در پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل، سال 1378 لغایت 1381

کارشناس و مسئول بخش مطالعه آثار خشتي و گلین در پايگاه ميراث جهاني پارسه و پاسارگاد، سال 1381 لغایت 1384

مدير پايگاه ميراث فرهنگي ارگ بم كرمان، سال 1382

مدير پايگاه ميراث فرهنگي روستاي تاريخي قهي اصفهان، سال 1385 لغایت 1388

سرپرست و مدير پايگاه ميراث فرهنگي فيروزآباد فارس، سال 1386 لغایت 1388

سرپرست و مدير پايگاه ميراث فرهنگي سروستان فارس، سال 1386 لغایت 1388

سرپرست پايگاه ميراث فرهنگي محور ساساني فارس، سال 1387 لغایت 1388

مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن، سال 1388 تاکنون