سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
  برگزاری اولین جلسه هیأت راهبردی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
برگزاری اولین جلسه هیأت راهبردی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
 این جلسه با هدف بررسی مشکلات و توانندیهای کاخ گلستان در تاریخ 12/10/1393 در سالن جلسات مدیریت با حضور اعضاء هیأت راهبردی و مدعوین برگزار شد و با بحث و تبادل نظر میان اعضاء ، مصوباتی جهت بهبود و حل مسائل و چالشهای م...
  برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 10 روزه
برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 10 روزه
تست ظرفیت سازی مدیریت و برنامه ریزی برای پایگاهها ی تاریخی ثبت جهانی ایران   تاریخ 13- 5 اردیبهشت 1394 این دوره آموزشی به منظور آشنایی و بالا بردن آگاهی مدیران پایگاههای جهانی ایران با دانش روز دنیا در تالا...
 
 
توقف