سه شنبه ، 23 مرداد 1397
 
 
توقف
منوی بازار تبریز
معرفي بالاترين مقام بازار تبريز

حسین اسمعیلی سنگریمعرفی

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور

سوابق آموزشی

بیش از 10 سال سابقه تدریس

سوابق  پژوهشی

بیش از 40 عنوان مقاله و تالیف 7 عنوان کتاب

سوابق  اجرایی

مدیریت پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز

مدیر پایگاه شهر تاریخی تبریز

عضو شورای بافت تاریخی  استان آذربایجان شرقی

عضو هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز

عضو شورای فنی اداره کل استان آذربایجان شرقی

عضو هیأت راهبردی موزه منطقه ای آذربایجان

سرناظر پروژه های مرمتی تبریز عضو کمیته بررسی طرحهای مطالعاتی سازمان