جمعه ، 27 مهر 1397
 
 
توقف
منوی بازار تبریز
پلان مديريتي بازار تبريز

پلان مدیریت  مجموعه بازار تاریخی تبریز

این برنامه در راستای تدوین چشم انداز د0 ساله مجموعه و همچنین تکمیل پرونده ثبت جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز، جهت اصلاحات  و بازبینی نهایی  و نهایتا ترجمه و ارسال به مقر سازمان جهانی یونسکو ، تهیه و تنظیم گردید.

در این برنامه نسبت به نیاز های اساسی و بنیادین مجموعه در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، زیست محیطی ، حفاظتی ، پژوهشی و معرفی  به صورت برنمه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت توجه اص شده ، که با اجرای دقیق و به موقع این برنامه ها تمهیدات لازم جهت نگهداری و تداوم حیات مجموعه بازار تاریخی تبریز  به شیوه کملا  علمی پیش بینی شده است. در این پلا مدیریتی سعی گردیده  به تمامی نیاز های پروژه توجه گردد و همچنین فرجه ای نیزبرای برنامه های فوق العاده و خارج از پیش بینی در نظر گرفته شده است. لیکن آنچه در حفاظت و نگهداری از یک اثر تاریخی مهم است، اراده ملی و همکاری نزدیک تمامی اقشار، همراهی و پشتیبانی ارگانهای مجری دولتی می باشد.

برنامه های تعدیل و گسترش طرح مدیریت فعلی پایگاه(کوتاه مدت)

-    همکاری در تشکیل انجمن های محلی دوستداران میراث فرهنگی ، با هدف مشارکت فعال مردمی سکن در منطقه در اجرا و پیشبرد برنامه  های الویت بندی شده طرح مدیریت پایگاه.

-         تبیین نقش نهادها و ادارات دولتی ذیربط در روند اجراء برنامه های طرح مدیریت پایگاه

-    معرفی مجموعه فعالیت ها و اهداف طرح مدیریت به عموم مردمبویژه ساکنین سایت، با هدف افزایش آگاهی و بینش آنان نسبت به ارز شهای محوطه میراث جهانی و ارجنهادن بر اقداماتی که با هدف حفظ این ارزشها وانتقال آنها به آیندگان صورت می گیرد، از طریق چاپ نشریات دوره ای مانند فصلنامه، بهره گیری از وسائل سمعی و بصری ارتباط جمعی

-         ایجاد مناسبات لازم برای حل اختلاف ، تضادها و هرگونه تداخل در طرح ها.

-         اصلاح و تقویت چارچوب مدیریت کنونی محوطه

-         بنیانگذاری گروه مدیریتی برای مجموعه بازار تاریخی تبریز

-    راه اندازی مرکز پژوهش مجموعه بازار تاریخی تاریخی تبریز با همکاری سازمانهای ذیربط و همچنین محققان و اساتید صاحب نظر در زمینه های هنری، تاریخی، فرهنگی ، معماری و ....

-         تشخیص آموزش های مورد نیاز برای ارتقا مدیریت مجموعه.

-         تجهیز مرکز اسناد و مطالعات مجموعه بازار تاریخی تبریز.

-         آموزش کارکنان مجموعه بازار تاریخی تبریز

-         آموزش نگهبانان مجموعه برای ارتقا سطح حفاظت فیزیکی مجموعه.

برنامه های تعدیل و گسترش طرح مدیریت فعلی پایگاه(میان مدت )

-         ارتقا سطح ساختاری نظام مدیریتی مجموعه با استخدام کارشناسان و متخصصان مناسب

-         ارتقا سطح ساختاری نظام مدیریتی با برگذاری دوره های آموزشی به صورت مستمر

-         آموزش کلیه کارکنان پایگاه در راستای ارائه حفاظت موثر تر.

-         برگزاری همایش ها و سمینار ها تخصصی در رابطه با موضوع عای قابل بحث در خصوص مجموعه.

-         هدایت و حمایت NGO ها در راستای معرفی بیشتر مجموعه به عموم مردم.

-    برقراری ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با سایر موسسات و نهاد های ذیربط در سطح ملی و بین المللی

برنامه های تعدیل و گسترش طرح مدیریت فعلی پایگاه(بلند مدت)

-         تلاش جهت محقق ساختن یک وضعیت اجرایی متعالی در سطح ملی و محلی پایگاه

-    ایجاد نظام ساختاری قابل اجرا به عنوان یک رابط بین مکانیزم های مختلف مدیریتی و حفاظتی-مرمتی پایگاه

-         ایجاد موزه تاریخ تبریز در قسمتی از عرصه مجموعه بازار

-         ایجاد موزه و فروشگاه های صنایع دستی استان آذربایجان در نزدیکی مجموعه بازار

-         ایجاد موزه فرش و صنایع هم ارز جهت معرفی اصالت و قدمت فرش و طر حهای بومی منطقه

 

 

 

 

تست