دوشنبه ، 01 مرداد 1397
 
 
توقف
منوی کاخ گلستان
معرفی اعضا کاخ گلستان

مهندس جبار آوج                   معاونت                                    کارشناس مرمت واحیاء بناهای تاریخی

امیر فتوت                            مسؤل یگان حفاظت                    دیپلم گرافیک رایانه

سعید شرفی                      مسؤل حراست                           کارشناس برنامه ریزی

کاوه معین پور                      مسؤل روابط عمومی                    کارشناس ارشد جامعه شناسی

مهندس نجمه منتکار             کارشناس امور پایگاهها                 کارشناس مرمت واحیاء بناهای تاریخی

مهندس شهرزاد بهنام نیا       کارشناس امور پایگاهها                 کارشناس مرمت واحیاء بناهای تاریخی

مهندس راضیه شعبانی          کارشناس دفتر فنی                     کارشناس مرمت واحیاء بناهای تاریخی

مهندس المیرا عابدی                 کارشناس دفتر فنی                      کارشناس معماری

فاطمه شفیع خانی               مسؤل اموراداری                          کارشناس ارشد مرمت آثار

رقیه لطفی                          مسؤل سایت                              کارشناس نقاشی

نرگس آریایی                        مسؤل IT                                   کارشناس کامپیوتر

سهیلا حسین پور                 مسؤل موزه                                کارشناس موزه داری

صغری مینایی                      مسؤل موزه                                کارشناس موزه داری

منصوره آزادواری                   مسؤل روابط بین الملل                  کارشناس ارشد پژوهش هنر

طاهره ملا محمدی               مسؤل کتابخانه                            کارشناس صنایع دستی

زهرااسدیان                        امین اموال مخزن عکس                  کارشناس ارشد مرمت آثار

نسرین خلیلی                     امین اموال مخزن اسناد                  کارشناس مدیریت

نسرین مرجانی                   امین اموال مخزن نسخ خطی           کارشناس ارشد علوم کتابداری