سه شنبه ، 23 مرداد 1397
 
 
توقف
منوی کاخ گلستان
معرفی کاخ گلستان

مجموعه کاخ گلستان یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران است. بنیاد ارگ تاریخی تهران به دوره صفویه و شاه عباس ( 998 ه.ق / 969 ه.ش ) باز می گردد . ارگ سلطنتی در دوره کریم خان زند بازسازی شد و در دوره قاجار به محل دربار و سکونت سلاطین قاجار اختصاص یافت . گفتنی است ناصرالدین شاه قاجار دردوران حیات خود تغییرات بسیاری در مجموعه کاخ گلستان ایجاد کرد . کاخ گلستان همانند خانه های سنتی ایران دارای دو بخش بیرونی و اندرونی بود . بخش بیرونی که امروزه بنام کاخ گلستان باز شناخته می شود شامل دو قسمت یعنی حیاط دارالحکومه یا دیوانخانه و باغ مربع شکلی به نام باغ گلستان بود که این دو حیاط را بناهائی از یکدیگر جدا می کرد. بخش اندرونی نیز که در شمال بخش بیرونی واقع گردیده بود در دوران پهلوی تخریب شده و در حال حاضر اثری از آن بر جای نمانده است .