دوشنبه ، 01 مرداد 1397
 
 
توقف
منوي كتيبه بيستون
معرفی بالاترین مقام پایگاه

مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون : حسین راعی

e-mail: hosein.raie@bisotun.ir

 

***تحصيلات

-  دانشجوی دکتری مرمت و احياء بناها و بافت‌هاي تاريخي- دانشگاه هنر اصفهان

 

***سوابق اجرایی و مديريتي

-  عضو هیأت راهبردی پایگاه میراث جهانی سلطانیه، 1393

-  عضو هیأت راهبردی میراث جهانی تخت سلیمان، 1393

-  رییس دفتر فنی اداره کل پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 1392

-  مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در حوزه میراث فرهنگی، 1391

-  عضو هیأت راهبردی ساماندهی محوطه تاریخی طاق بستان، 1391

-  دبیر هیأت راهبردی پایگاه میراث جهانی بیستون، 1391

-  سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه،1390

 - مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون، 1390

- کارشناس ارشد و عضو کمیته تخصصی امور پایگاه‌های میراث جهانی حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور،90- 1389

- مدیر فنی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان استان آذربایجان غربی، 1389- 1388

- ناظر فنی آثار میراث جهانی گنبد سلطانیه زنجان و پایگاه‌های پژوهشی استان مازندران، گیلان، مرکزی و قم، 1389- 1388

-  مدير پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر-  استان اصفهان، 1388- 1386

-  کارشناس ارشد پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ابیانه- استان اصفهان، 1386- 1384

 

- کارشناس اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، 1383- 1379