دوشنبه ، 01 مرداد 1397
 
 
توقف
منوي كتيبه بيستون
معرفی اعضای بیستون

مدیر داخلی

- پیمان نعمتی (کارشناس ارشد گردشگری)

 

مسوول دفتر مدیر:

- نادیا بدره ئی (کارشناس ارشد معماری)

 

روابط عمومی و امور فرهنگی

- فاطمه پژوهنده (کارشناس کامپیوتر)

 

واحد انفورماتیک و مرکز اسناد

- فاطمه پژوهنده (کارشناس کامپیوتر)

 

راهنمایان آثار تاریخی

- مقداد عمرانی (کارشناس ارشد جغرافیا و توریسم- کارشناس زبان)

- نوید چهری (کارشناس تاریخ)

- شهرام قره گزلویی (کارشناس گردشگری)

 

مسوول یگان حفاظت آثار

هوشنگ شکیبایی

 

حفاظت فیزیکی محوطه

- مهدی سنجری- مسوول حفاظت داخلی

- عابدین صحرایی

- مسعود غلامی

- آرش امجدیان

- غلام آهوان

- تورج امجدیان

- مرزبان حیدری

 

خدمات فنی و نگهداری محوطه

- عبداله احمدی( سرپرست)

- علی سبحانی- خدمات فنی

- گلریز قاسمیان- خدمات

 

واحد مالی

علیرضا کرمی (کارشناس حسابداری)

 

واحد فنی

- اسماعیل قدرتی (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)- مسوول دفتر فنی

- سمیه نوروز (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

- محمدفرید ساعدی (کارشناس حفاظت و مرمت اشیاء و آثار فرهنگی و تاریخی)

 

واحد پژوهشی

- مژگان خان مرادی (دانشجوی دکتری باستان شناسی)- مسوول بخش پژوهش

 

- مهدی فتاحی (کارشناس ارشد مردم شناسی)