دوشنبه ، 01 مرداد 1397
 
 
توقف
فهرست مجموعه کلیساهای تاریخی ایران
معرفی بالاترین مقام مجموعه کلیساهای تاریخی ایران

مدیریت پایگاه کلیساهای تاریخی ایران از بدو تاسیس در سال 1383 و با حکم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بعهده خانم دکتر شرلی آودیان نهاده شد .