جمعه ، 04 خرداد 1397
 
 
توقف
منوی پاسارگاد
پلان مدیریتی پاسارگاد

 

"هدف اصلي طرح مديريت پاسارگاد عبارتست از حفظ ارزش‌ها و اهميت چشم انداز باستانشناسي و فرهنگي محوطه ميراث جهاني به منظور كاربرد اين ارزش‌ها در جهت شناخت اهداف گوناگون و ايجاد زمينه‌هاي لازم جهات تحقق اين اهداف از طريق اجراء مرحله به مرحله طرح و اعمال نظارت و كنترل بر روند اجراء آن"

محوطه ميراث جهاني پاسارگاد دربرگيرنده ذخاير تاريخي با ارزش و سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي مهمي در سطح منطقه‌اي و ملي محسوب مي‌گردند. ارزش‌ها، مفاهيم و اعتبار نهفته در محوطه   ميراث جهاني و آثار موجود در آن بايد به‌گونه‌اي مؤثر در جهت تحقق و پيشبرد هر يك از اهداف زير مورد استفاده قرار گيرند.

پيشبرد تحقيقات علمي : هدايت پژوهش‌ها، مطالعات و ارزيابي‌هاي علمي در زمينه‌هاي مربوط به محوطه اهميت جايگاه اين ارزش‌ها و مفاهيم، و نيز شناخت راهبردهاي لازم به منظور اجراء طرح مديريت با هدف تحقق توسعه منطقه‌اي و ملي.

ارتقاء سطح حفاظت از چشم انداز باستانشناسي و فرهنگي محوطه ميراث جهاني، و معرفي آن به عموم : حفاظت از چشم انداز فرهنگی و طبيعی منطقه، ايجاد تسهيلات مناسب براي توسعه صنعت گردشگري،‌ ايجاد ساختار مديريت و كنترل كاربري اراضي.

توسعه منابع انساني : تبيين استراتژي مناسب به منظور بهبود ساختار مديريت فعلي منطقه و محوطه ميراث جهاني با هدف حفظ آثار فرهنگي، چشم اندازهاي باستانشناسي و طبيعي موجود در منطقه، به گونه‌اي كه ارزش منحصربفرد اين آثار و چشم انداز فرهنگي حفظ شده و ارتقاء يابد، از طريق تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد در زمينه‌هاي مديريت، برنامه‌ريزي، حفاظت، طراحي محيط و منظر، و ساير زمينه‌هاي وابسته.

ارتقاء سطح آموزش عمومي : بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي، تاريخي و فرهنگي حاصل از پژوهش در زمينه محوطه  ميراث جهاني و آثار موجود در آن در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و تربيتي از طريق آموزش اين يافته‌ها و علوم در مقاطع تحصيلي مختلف، از ابتدايي تا دانشگاه،‌ و ارتقاء سطح آگاهي و بينش عموم افراد جامعه، و افزايش علاقه و احترام بازديدكنندگان نسبت به محوطه ميراث جهاني از طريق معرفي ارزش‌هاي فرهنگي و آموزشي چشم‌انداز باستان‌شناسي، تاريخي و طبيعي محوطه به عنوان يك مجموعه يكپارچه.

توسعه صنعت گردشگري: ارتقاء ميزان آگاهي و بينش مردم، در داخل يا خارج از كشور، نسبت به اقدامات انجام شده در راستاي هدف نگهداري و حفظ ارزش‌هاي محوطه  ميراث جهاني، از طريق بازنمايي و ارائه نتايج حاصل از اين گونه اقدامات، و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور طولاني و مؤثر عموم بازديد كنندگان در محوطه  ميراث جهاني.

توسعه اجتماعي ـ فرهنگي:  بهره‌گيري از پژوهش‌هاي علمي مستمر در زمينه‌هاي مرتبط با محوطه  ميراث جهاني و آثار موجود در آن، به منظور شناخت روش هاي كاربرد بهينه طرح مديريت در راستاي تحقق توسعه اجتماعي ـ فرهنگي.

بازشناسي و تقويت منافع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محوطه  ميراث جهاني از طريق ارزيابي ويژگي‌هاي منطقه و شناخت نقاط قوت موجود در آن و انطباق مزبور با اين ويژگي‌ها به منظور اصلاح و تقويت ساختارهاي مديريتي منطقه و با هدف تحقق امر توسعه بويژه از طريق بهينه سازي مديريت و كاربرد اراضي كشاورزي.

 

 

اصلاح ساختار اداره و مديريت منطقه

 اهداف كوتاه مدت  (طرح 1 ساله):

1-       تشويق و ترغيب انجمن‌ها و شوراهاي محلي براي مشاركت در طرح‌هاي عمران روستايي

2 -   همكاري در تشكيل انجمن‌هاي محلي دوستداران ميراث فرهنگي با هدف مشاركت فعال عموم مردم منطقه در اجرا و پيشبرد برنامه‌هاي اولويت بندي شده.

اهداف ميان مدت (طرح 3 ساله):

-          كمك به تشكيل شهرداري‌هاي روستاي مادر سليمان با هدف بهبود خدمات روستايي نظير جمع‌آوري و دفع زباله‌ها.

-          تبيين نقش نهادها و ادارات دولتي ذيربط در روند اجرای برنامه‌هاي طرح مديريت و تحقق اهداف آن.

-          تسهيل سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي علمي و فرهنگي در حريم محوطه و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي مردم محلي.

-          ايجاد انجمن راهنمايان محلي.

-      ايجاد و تقويت رابطه ميان  نهادها و ادارات دولتي و شوراها و انجمن‌های محلي با مديريت ميراث فرهنگي از جمله مديريت عالي ميراث فرهنگي كشور، مديريت پایگاه پاسارگاد، مديريت دفتر ميراث فرهنگي پاسارگاد، با هدف تسريع در اجراء برنامه‌هاي طرح مديريت از طريق تشريك مساعي با اين نهادها.

اهداف بلند مدت (طرح 5 ساله):

-          كمك به احراز موقعيت قطعي منطقه به لحاظ تقسيمات سياسي استاني با هدف تثبيت موقعيت و جايگاه منطقه در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و جدّي اعتبارات مالي و امكانات تخصيص يافته به منطقه.

ايجاد مناسبات لازم براي حل اختلافات، تضادها و هرگونه تداخل و طرح‌ها

 

 اصلاح و تقويت چارچوب ساختار مديريت محوطه ميراث جهاني

اهداف كوتاه مدت  (طرح 1 ساله):

-          تشكيل گروه مديريت.

-          معرفي نيازهاي آموزشي جهت مديريت محوطه.

-          بهسازي ساختمان مركز مطالعات پاسارگاد و تجهيز آن.

-          آموزش پرسنل شاغل در محوطه در مورد برخورد با بازديدكنندگان.

-          ارائه آموزش‌هاي لازم به نگهبانان در مورد نحوه برخورد با حفاران غير مجاز و جلوگيري از فعاليت‌ آنها.

-          بكارگيري نيروهاي متخصص با توجه به اهداف مورد نظر.

-          راه‌اندازي و تجهيز مركز مطالعات پاسارگاد

-          تشكيل دفتر فني مركز مطالعات پاسارگاد.

تهيه پوشش مناسب، اتيكت و كارت شناسايي به منظور احراز هويت پرسنل و تسهيل در انجام وظيفه ايشان.

اهداف ميان مدت (طرح 3 ساله):

-          بهسازي ساختار مديريت از طريق بكارگيري نيروهاي متخصص.

-          بهسازي ساختار مديريت از طريق دوره‌هاي آموزشي متناوب.

-          آموزش پرسنل جهت انجام حفاظت‌هاي جزئي.

-          جلب مشاركت مردم روستاهاي مجاور در انجام پروژه‌هاي كوچك.

امكانسنجي استفاده از پوشش گياهي عرصه با هدف تشريك منافع مردم محلي و ميراث فرهنگي از طريق بهره‌گيري از پوشش گياهي براي استفاده‌ هاي دارويي، تامين علوفه مورد نياز دام‌‌‌ها و كنترل پوشش گياهي منطقه.

اهداف بلند مدت (طرح 5 ساله):

 

تشكيل يك ساختار مشاوره‌اي با هدف مشاركت فعال گروه‌هاي مختلف اعم از دفتر ميراث فرهنگي پاسارگاد، اعضاء مركز مطالعات پاسارگاد و دفتر فني اين مركز، در اجراء برنامه‌هاي اولويت‌بندي شده طرح مديريت ميراث جهاني پاسارگاد.