شنبه ، 04 فروردين 1397
 
 
توقف
منوی پاسارگاد
معرفی بالاترین مقام پاسارگاد

 

محمد نصیری حقیقت (کارشناسی ارشد عمران)

 

- عضو شورای فنی پایگاه پارسه پاسارگاد

- کارشناس پایگاه پارسه ـ پاسارگاد

- مدیر داخلی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

- مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان پاسارگاد

- سرپرست باغ تاریخی پاسارگاد

 

- سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد