شنبه ، 04 فروردين 1397
 
 
توقف
منوی سازهای آبی شوشتر
معرفی بالاترین مقام سازهای آبی شوشتر

مهندس حسین عیدانی

کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی

کارمند رسمی سازمان میراٍث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

سوابق تحصیلی و علمی:

-          کارشناس مرمت بناهای تاریخی دانشکده هنر و معماری صبا- دانشگاه شهید باهنر کرمان

-          کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری- دانشگاه تهران

سوابق و فعالیتهای حرفه ای:

-          همکاری در تهیه طرح های مرمت و احیاء بناهای تاریخی استان های کرمان و خوزستان از سال 83

-          همکاری در پروژه مطالعه بافت تاریخی رفسنجان با مهندسین مشاور هفت پارس سال 83

-          کارشناس سازه های آبی تاریخی شوشتر از سال 84

-          کارشناس ارشد مرمت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 85

-          کارشناس و ناظر طرح های عمرانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 86

-          نماینده و رابط استانی بقاع متبرکه سازمان مرکزی در استان خوزستان از سال 89-87

-          کارشناس مسئول مرمت و حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال87

-          کارشناس ناظر صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی از سال 90-87

-          عضو شورای فنی اداراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 88

-          عضو شورای ثبت آثار اداراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 88

-          دریافت تقدیر نامه از مرکز رویدادهای معماری ایران در فهم خانه پنجره ای رو به شوشتر در سال 88

-          عضو کمیسیون مناقصات اداراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 89

-          سرپرست دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 89

-          عضو کمیته فنی بازرگانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از سال 90

-          عضو نظام مهندسی ساختمان خوزستان

-          مدیریت پایگاه جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر

سوابق آموزشی:

-          مدرس گروه آموزشی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول از سال 87

-          مدرس گروه آموزشی معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 90

-          مدرس گروه آموزشی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی آبادان از سال 88

-          مدرس گروه آموزشی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان از سال 90

-          مدرس گروه آموزشی معماری، آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد دزفول از سال 90

-          مدرس گروه آموزشی معماری، دانشگاه پیام نور اهواز از سال 91

دوره های آموزشی:

-          گذراندن دوره آموزشی حفاظت و مدیریت محوطه میراث جهانی خشتی و گلین زیر نظر یونسکو در چغازنبیل

-          کسب گواهینامه ارزیابی تجارب و آموزه های بازسازی بم با محوریت تخصصی حفاظت و مرمت

-          کسب گواهینامه همایش باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول در بخش پوستر

-          گذراندن دوره آموزشی و تسلط بر ICDL و نرم افزارهای فتوشاپ و اتوکد

-          گذراندن دوره آموزشی HSE.MS-BASIC CONCEPTS

-          گذراندن دوره آموزشی BASIC CONCEPTS  ISO 9001-2000

-          کسب گواهینامه ویژه دوره های مشترک اداری از دفتر آموزش و پژوهش استانداری خوزستان

-          گذراندن دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی از دفتر آموزش و پژوهش استانداری خوزستان

سوابق پژوهشی:

-          ترجمه کتب Parctical Bulding Conservation تألیف: John & Nhcola Ashurst  در سه جلد با عناوین:

-       Volume 1: stone Masonory

-       Volume 2: Brick,Terracotta & Earth

-       Volume 3: Mortars, Plasters & Renders

-          مقاله تأثیر ثبت جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر بر بافت کهن

-          مقاله چگونگی روند حفاظت و مرمت- معماری پل تاریخی دزفول