شنبه ، 28 مرداد 1396
 
 
توقف
منوی سازهای آبی شوشتر
معرفی اعضا سازهای آبی شوشتر

مدیر پایگاه

کارشناس ارشد مرمت

عیدانی

حسین

1

حسابدار

 

کارشناس حسابداری

 

الشالی

ایرج

2

مسئول دفتر فنی

کارشناس عمران

نجار آسیابانی

داود

3

امور اداری

سوم راهنمایی

دارابی مسجدی

غلامعلی

4

کارشناس دفتر فنی

کارشناس مرمت

چهار محالی

علیرضا

5

مسئول پژوهشی

 

کارشناس باستان شناسی

 

عسکری

معصومه

6

کارشناس دفتر فنی

کارشناس معماری

آقائیان

حجت اله

7

کارشناس دفتر فنی

 

کاردانی معماری

 

پاسالارشبانکاره

مصطفی

8

کارشناس دفتر فنی

کارشناس ارشد شهرسازی

بهادری

محمد رضا

9

کارشناس دفتر فنی

کارشناس عمران

مهدوی کیا

امین

10

آرشیو

معماری کارشناس

معمارنیا

سارا

11

پژوهشی

 

کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان

علیزاده

فروغ

12

طراح

 

کاردانی هنر(نقاشی)

 

پورخیاط موگهی

سید محمد صادق

13

مسئول حقوقی و املاک

کارشناس حقوق

صنعتی

نسرین

14

 

متصدی آزمایشگاه مرمت-

روابط عمومی

 

کارشناس مرمت آثار

 

 

حسینی گورجی

 

سیدمحمد

15

مراقب آثار

 

دیپلم برق

 

قناد

پیام

16

مترجم

 

کارشناسی زبان انگلیسی

 

سعدی

مریم

17

طراح و گرافیست

 

کاردانی گرافیک

 

کایدانی

مریم

18

مسئول دفتر

کاردانی کامپیوتر

مردانی

نسیمه

19

آرشیو

کارشناس معماری

صفاری

راضیه

20

کارگر فنی

راهنمایی

ارج

عباس

21

کارگر فنی

دیبلم

دانشخواه

عباس

22

نگهبان

راهنمایی

رضا زاده

یوسف

23

مراقب آثار

راهنمایی

مشاکیان

محمد رضا

24

نگهبان

 

-

 

سالوند

حاجت

25

مراقب آثار

 

-

 

منجزی

رضا

26

مراقب آثار

 

-

 

الشایی

احمد

27

مراقب آثار

-

شرفی

هوشنگ

28

آبدارچی

 

دیپلم برق

 

حلاجی نژاد

علیرضا

29

مراقب آثار

 

-

 

چینی ساز زاده

احمد

30

نگهبان

-

عبدالرحمانی

حسین

31

کارشناس دفتر فنی

کارشناس باستانشناسی

سرابی

هادی

32

کارگر خدمات

-

حیدری گورداگونی

جعفر

33

کارگرخدمات

-

مراد حسینی

علی

34

کارگرخدمات

-

حیدر شناس

علی

35

                                                                                                                                

           36   فرزانه                       غلامپور                          دیپلم کامپیوتر                            گردشگری