سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
 
توقف
منوی شهر سوخته
معرفی بالاترین مقام شهر سوخته
دکتر روح اله شیرازی
دکترای باستان شناسی پیش ار تاریخ، دانشگاه پاریس 1، پانتئون-سوربن، فرانسه


خلاصه سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و انتشارات

نام: روح اله
نام خانوادگی: شیرازی
متولد: خرداد 1349
پ
آدرس پست الکترونیک: rouhollah.shirazi@yahoo.fr

تحصیلات:
دیپلم: فرهنگ و ادب، دبیرستان شهید حسینی طباطبایی، زابل، 1367

کارشناسی: علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران 1371

کارشناسی ارشد: باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران 1375
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر و تاثر تمدن های پیش از تاریخ سیستان و بلوچستان و تمدن های همجوار
استاد راهنما: علی اصغر میرفتاح

دکتری: باستان شناسی، دانشگاه پاریس 1، پانتئون-سوربن، فرانسه 1387
عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی و گونه شناختی پیکرک های انسانی در آسیای مرکزی و شرق ایران از دوران مس و سنگ تا عصر برنز
استاد راهنما: هنری پل فرانکفورت

زبان های خارجی:
فرانسه
انگلیسی
روسی

فعالیت های دانشگاهی:
1. تدریس دروس پایه و پیش از تاریخ باستان شناسی در گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان مربی 1377
2. استادیار تمام وقت از سال 1387
3. مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 1379 تا 1381
4. مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 1390تا 1392

تجربیات میدانی:
1373، شرکت در کاوش های میدانی تپه زاغه (کارورزی دانشجویی)
1381-1376، شرکت در کاوش های میدانی شهرسوخته، سیستان به مدت شش فصل
1380سرپرست بررسی های باستان شناسی در جنوب بلوچستان (چابهار و نیکشهر)
1385-1384، شرکت در کاوش های باستان شناسی الغ تپه، ترکمنستان به مدت دو فصل
1387-1388، سرپرست بررسی های باستان شناسی در جنوب مکران (مرحله اول، نیکشهر)
1389، سرپرست بررسی های باستان شناسی در جنوب مکران (مرحله دوم، چابهار)
1388، سرپرست فصل اول کاوش های باستان شناسی تپه صادق (بررسی، تعیین حریم و لایه نگاری)
1391، سرپرست فصل چهارم کاوش های باستان شناسی تپه صادق
1392، سرپرست فصل پنجم کاوش های باستان شناسی تپه صادق


انتشارات:
فارسی
1387، ظروف مرمری گورستان شهرسوخته: در مجموعه گزارشات شهرسوخته 1، تدوین سید منصور سید سجادی، معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران.
1388، ظروف مرمری گورستان شهرسوخته: در مجموعه گزارشات شهرسوخته 2، تدوین سید منصور سید سجادی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، زاهدان.
1388، تحلیل کارکردی و تفسیر پیکرک های انسانی مکشوفه از منطقه بناهای یادمانی شهرسوخته، (پیشنهادی برای بازسازی آیین های کهن سیستان): در مجموعه مقالات شهرسوخته 1، تدوین سید منصور سید سجادی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، زاهدان.
1389، شهرسوخته، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، زاهدان.

رضا مهرآفرین، فاطمه علیزاده و روح الله شیرازی
1391، سفال مکران در دوره¬ی اشکانی و همگونی های آن با مناطق همجوار، نامه باستان¬شناسی، شماره 3، دوره دوم، پاییز و زمستان 1391، صص 7-24.

لاتین


2008 Etudes typologiques et comparatives des représentations humaines en terre crue, en terre cuite et en pierre de l’Asie centrale et de l’Iran oriental du Chalcolithique à l’âge du Bronze (4000-1800 av. J.-C.). Thèse de doctorat d’archéologie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, unpublished.


Shirazi R. and Shirazi Z.
2012 Vegetation Dynamic of Southern Sistan During the Bronze Age: Anthracological studies at Shahr-i Sokhta, Iranian Journal of Archaeological Studies, vol. 2/1, pp.27-37.
Shirazi R. and Soltani M.
2014 The Bronze Age Coroplastic Conventions of Sistan, Southeastern Iran,

Sajjadi S. M. (with contributions by F. Frouzanfar, R.Shirazi and S. Baghestani),
2003 "Excavations at Shahr-i Sokhta, first preliminary report on the excavations of the graveyard 1997-2000", Iran, XLI, pp. 21-97.

Keykhaei M., Haji Valiei M., Shirazi R. and Khademi Nadoushan F.
2012 Shahr-i Sokhta and the Bronze Production Workshop: A Review, Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology, vol. III/2, pp. 203-210.