سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
 
توقف
منوی پایگاه تخت جمشید
معرفی اعضا پایگاه تخت جمشید


 


مدیر داخلی

علی اکبر صادقی

رشته تحصيلي: باستان شناسی

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد

 


معاون پژوهشی

شهرام رهبر

رشته تحصيلي: حفاظت و مرمت آثار تاریخی

مدرك تحصيلي: كارشناسی‌  


 


   

کارشناس باستان شناسی

علي احمدي

رشته تحصيلي: باستان‌شناسي

مدرك تحصيلي: كارشناسی

 


   

 بانك سفال

شهرزاد زارعي

رشته تحصيلي: تاريخ

مدرك تحصيلي: كارشناسی

 


 آزمایشگاه

اعظم زارع

رشته تحصیلی: زمین شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

 

بانك اطلاعاتي

مريم راهساز

رشته تحصيلي: زبان انگليسي

مدرك تحصيلي: كارشناسی

 


حسابداری

سارا زارع

رشته تحصيلي: حسابداری

مدرك تحصيلي: كارشناسی


 

کیهان زارعی

رشته تحصيلي: حسابداری

مدرك تحصيلي: كارشناسی

 


     

آمار

معصومه عرب پور

رشته تحصيلي: اقتصاد

مدرك تحصيلي: كارشناسی

   
     

 

روابط عمومی

اعظم روستائی

رشته تحصيلي: حسابداری

مدرك تحصيلي: كارشناسی

 

 

واحد انفورماتیک

گلناز زارع

رشته تحصيلي: كامپيوتر

مدرك تحصيلي: كارشناسی

 


كتابخانه

مهرناز بردبار

رشته تحصيلي: علوم كتابداري و اطلاع‌رساني

مدرك تحصيلي: كارشناس

 

 


مرکز اسناد

سوسن دوستدار حسینی

رشته تحصيلي: فرهنگ و زبان های باستان

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد


   

دفتر ثبت جهانی

زهرا بورکی

رشته تحصیلی: معماری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 
   
   

دبیرخانه

زهرا محزون

رشته تحصيلي: مترجمي زبان انگليسي

مدرك تحصيلي: كارشناس

 

استاد کاران مرمت:

 

سيروس زارع     

مهرزاد زارع

كهزاد حبيبي

حسن زارع

جعفر سياوشي

محمد زارع

علي ضامن خالديان

سيد ابراهيم موسوي

گل محمد زارع

محمد رضا رنجبر

رضا احدی

 تاسیسات:

 محمد مهدی داداش زاده                  علی رفیعی                 عبداله فلاحی

 

امور نقلیه:

شیرعلی زارعی              سید یوسف نجات