سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
 
توقف
منوی پایگاه جغازنبیل
معرفی پایگاه چغازنبیل

در سال 1998 ميلادي براي جلوگيري از تخريب هر چه بيشتر اين شهر كهن، طي توافق به عمل آمده بين سازمان ميراث فرهنگي ايران، يونسكو، بنياد اعتباري ژاپن و همكاري موسسه كراتره فرانسه (موسسه بين‌المللي حفاظت از بناهاي خشتي) طرح مطالعاتي حفاظت و مرمت محوطه تاريخي چغازنبيل در زمينه‌هاي مختلف علمي آغاز گرديد. در اين رابطه يك پايگاه دائمي پژوهشي شامل بخش‌هاي آزمايشگاه، ‌حفاظت و مرمت، كتابخانه، رايانه و تالاركتيبه در بخش اداري موزه آثار تاريخي چغازنبيل و هفت‌تپه ايجاد و تجهيز شده است. چهارچوب كلي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه به دو بخش مطالعاتي و اجرايي تفكيك شده است. در بخش مطالعاتي اين پايگاه مواردي همچون جمع‌آوري اطلاعات، مستندسازي، مطالعات باستان‌شناسي، معماري، زمين‌شناسي، شناخت مواد و مصالح، محيط‌ زيست، حفاظت و مرمت، ژئوفيزيك و غيره گنجانده شده و در بخش اجرايي نيز انجام اقدامات حفاظتي و مرمتي مجموعه تاريخي بر مبناي اطلاعات بدست آمده در نظر گرفته شد.